Dalsze informacje na temat naszej spółki

Letecký pohled – Linaset a.s.

Spółka Linaset działa na rynku już od ponad 60 lat. Jesteśmy tradycyjnym, w pełni zintegrowanym dostawcą kompleksowych projektów dla przemysłu samochodowego oraz dla innych gałęzi przemysłu. Produkujemy wysokiej jakości wytłoczki techniczne, formy wtryskowe dla przetwarzania tworzyw termoplastycznych i kompozytów oraz kompletujemy zestawy konstrukcyjne, wyroby finalne oraz odbiorniki domowe.

Wysoką jakość naszych wyrobów osiągamy w oparciu o zastosowanie zasad zarządzania procesem, w oparciu o zintegrowany system zarządzania wg norm IATF 16949:2016, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007, w oparciu o zaawansowane, statystyczne metody zarządzania jakością; wysoki poziom zapewniamy też dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu maszynowemu oraz dzięki zespołowi umotywowanych pracowników. Podnosimy wydajność produkcji oraz obniżamy nakłady. Wyroby oraz usługi oferujemy za stabilne, konkurencyjne ceny.

Portfolio produkcji

  • Produkcja form do tłoczenia oraz wtryskiwania
  • Produkcja wytłoczek technicznych w oparciu o technologię wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
  • Produkcja wytłoczek technicznych w oparciu o technologię wtryskiwania oraz bezpośredniego tłoczenia kompozytów, łącznie z materiałami BMC oraz SMC
  • Montaż komponentów, łącznie ze zgrzewaniem ultradźwiękowym oraz nadrukiem laserem oraz termoprintem.
  • Produkcja odbiorników domowych
  • Naprawy form i narzędzi

Certyfikaty

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Nasze zasady

 

01 Ukierunkowanie na potrzeby klienta

Cała działalność zarządcza ukierunkowana jest na klienta oraz jego potrzeby. Klient jest dla spółki akcyjnej najwyższym autorytetem w zarządzaniu.

02 Systematyczna praca

Praca organizowana jest na wszystkich poziomach zarządzania w sposób systematyczny, stosowane jest planowanie, monitorowane są oraz oceniane sprzężenia zwrotne.

03 Osobista odpowiedzialność

Każdy pracownik jest ważny. Każdy pracownik osobiście odpowiada za jakość oraz celowość swojej pracy, za konsekwencje swoich działań oraz za brak podejmowania działań.

 
 

04 Porządek podstawą sukcesu

Mamy na myśli porządek w szerszym tego słowa znaczeniu; porządek obejmuje wszystko, co musi być przestrzegane w interesie jakości oraz efektywności każdej pracy.

05 Ulepszanie oraz innowacyjność

Wszechstronnie wspieramy kreatywność, twórcze podejście do pracy, zdolność wyszukiwania, przejmowania oraz realizacje nowych idei, zespołowe działanie innowacyjne, grupy jakości.

06 Osobisty rozwój

Każdy pracownik odpowiedzialny jest za podnoszenie swoich umiejętności, zdolności oraz zdolności z celem ich wykorzystania. Spółka tworzy warunki dla rozwoju pracowników.

 
 

07 Kierowanie ludźmi

Przełożeni na wszystkich poziomach zarządzania zobowiązani są do wdrażania Leadership - pracują w kontakcie z ludźmi, radzą się, informują ich, wspólnie rozwiązują problemy oraz zabezpieczają zadania jednostki, pozostawiając im przestrzeń dla samodzielności oraz inicjatywy.

08 Komunikacja

Zdolność słuchania innych jest jedną z podstawowych zdolności przełożonego. Jest to sposób pozwalający na zrozumienie pracowników, poznanie ich poglądów, wymagań oraz problemów. To wszystko pozwala na odpowiednią reakcję w odniesieniu do zaistniałej sytuacji.

09 Respektowanie zasad

Respektowanie ustalonych reguł oraz zasad jest warunkiem, który musi odczuwać każdy pracownik.

 

Linaset w liczbach

Przychody za rok 2017 Całkowita powierzchnia produkcyjna Średni roczny wzrost przychodów w latach 2007 – 2017 Stosunek inwestycji do przychodów za rok 2007 – 2017 Średni wiek parku maszynowego
854 mil. Kč 10.000 m2 7% 7% 7 lat

Nasze ważne nagrody

Historia

2016 Nowy magazyn

Ciągły wzrost wielkości produkcji oraz rosnące wymagania pod adresem optymalizacji procesów logistycznych wymagały rozszerzenia oraz modernizacji zdolności magazynowej. W zakładzie Budišov nad Budišovkou otwarliśmy nowy, nowoczesny magazyn o pojemności 2 050 stanowisk paletowych.

2014 Wprowadzamy system MES

Dla wsparcia zarządzania wydajnością oraz jakością produkcji wprowadzamy system MESPMToolkit. System realizuje w czasie rzeczywistym kompleksowe gromadzenie parametrów procesowych w produkcji, wykonuje ich analizę oraz zapewnia wizualizację produkcji.

 

2012 Wdrożenie systemu CATIA

Dla konstrukcji oraz produkcji form wtryskowych wdrażamy najnowocześniejsza platformę programową Catia. Dla wsparcia zarządzania projektowaniem uruchamiamy software SmarTeam.

2009 Rozbudowa narzędziowni

Inwestujemy 40 milionów Kč w najnowocześniejsze wyposażenie maszynowe. Obecnie posiadamy możliwość produkowania form wtryskowych do wielkości 10 ton.

2007 Nowy dział wtryskarek

Ze względu na ciągle rosnące wymagania naszych klientów otwieramy trzeci zakład produkcyjny spółki w miejscowości Bruntál. W zakładzie będzie zlokalizowany nowy wydział wtryskarek tworzyw termoplastycznych.

 
 

2006 ISO 14001:2004

Zintegrowany system zarządzania uzupełniliśmy o normy zarządzania jakością środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy w oparciu o normy ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:1999.

2003 ISO/TS 16949:2002

Ze względu na ciągle rosnącą wielkość dostaw do firm z branży przemysłu samochodowego wdrażamy nowy system zarządzania jakością wg normy ISO/TS 16949:2002 firmy SGS Hamburg.

2001 Produkcja odbiorników

Rozszerzamy produkcję oraz otwieramy drugi zakład produkcyjny w miejscowości Bruntál. Rozpoczynamy produkcję dla nowego segmentu rynkowego odbiorników domowych.

 
 

1994 Wdrażamy ISO 9001

Zawsze kładliśmy wielki nacisk na jakość naszych wyrobów oraz usług. Z tego względu wdrażamy jako pierwsza spółka w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Republice Czeskiej system zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

1993 Powstaje spółka Linaset, a.s.

W wyniku procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Linaset powstaje nowa spółka akcyjna. Firma w dalszym ciągu kładzie nacisk na rozwój w kierunku przemysłu samochodowego.

1991 Wtryskiwanie tworzyw sztucznych

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku włączamy do swojego programu produkcyjnego technologię wtryskiwania materiałów termoplastycznych i budujemy pierwsze linie montażowe.

 
 

1984 Wtryskiwanie kompozytów

Rozszerzamy stosowaną technologię produkcyjną i rozpoczynamy przetwarzanie kompozytów metodą wtryskiwania. Jesteśmy tradycyjnym dostawcą części kompozytowych dla przemysłu elektrotechnicznego.

1958 Właściwa produkcja form

W celu wsparcia istniejącej seryjnej produkcji części kompozytowych, rozszerzyliśmy naszą ofertę o produkcję form we własnej narzędziowni.

1956 Powstanie naszej spółki

Rozpoczynamy produkcję jako członek grupy producentów części plastikowych  LNH Vrbno pod Pradědem. Przetwarzamy kompozyty technologią bezpośredniego tłoczenia oraz przetłaczania.

 


WEBTOP100

3. najlepsza strona internetowa w kategorii: przemysł roku 2013

Telefon oraz adres e-mail

Marketing i sprzedaż
+420 556 317 224
 

Dział Kadr
+420 556 317 324

Centrala
+420 556 317 111

Gdzie nas znajdziecie

Siedziba spółki
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou
Republika Czeska

Zakłady Bruntál
Polní 1
792 01 Bruntál

Zahradní 1965/44b
792 01 Bruntál

© 2019 Linaset a.s.

Strona internetowa stworzona eBRÁNA s.r.o. | Mapa strony

Na początek ↑