Top fotka

Naši významní zákazníci a ocenění

Automotive LIGHTING
BRAUN UFI Filters  

Naše významná ocenění

Významné projekty


Projekt výroby nového pomocného kontaktu stykače pro společnost ABB 

 

ABB

Linaset spolupracuje se společností ABB jako dodavatel pomocných kontaktů pro stykače a dále jako dodavatel vstřikovaných dílů z termoplastů a termosetů. Spolupráce úspěšně běží již od roku 1993. Nyní dodáváme naše výrobky již do 4 závodů v Evropě.

V roce 2006 nás zákazník oslovil s projektem připravit nový model pomocného kontaktu pro stykače, který bude uveden na trh v roce 2009.

Linaset vypracoval pro zákazníka kompletní návrh realizace nového modelu pomocného kontaktu pro stykače zahrnující návrh konstrukce a výroby vstřikovacích forem, montážních a kontrolních zařízení a výroby samotného produktu včetně návrhů na automatizaci některých pracovišť spojenou se zvýšením produktivity.

 • Ve spolupráci se zákazníkem a dalšími subdodavateli jsme realizovali vývoj výrobku.
 • Zajistili jsme výrobu 12 vstřikovacích nástrojů, všechny jsme realizovali vlastními kapacitami.
 • S partnery jsme realizovali výrobu montážních linek, výrobních a kontrolních zařízení, vyvinuli jsme a vyrobili automatizovaná pracovišťě. Ve spolupráci s parterem jsme vyvinuli automatické zařízení pro předmontáž kontaktů, ve spolupráci s firmou Aktivit jsme vyvinuli automatické zařízení pro automatického zařízení pro laserový potisk stykače a zároveň kontrolu stykače s kontrolami vodivosti kontaktů, dielektrického průrazu, vyšroubování šroubků ve výrobku, dále zařízení bylo uzpůsobeno pro odkládání neshodných kusů včetně laserového potisku, včetně identifikace vady.
 • Samozřejmým požadavkem bylo, že všechna zařízení musí splňovat všechny potřebné bezpečnostní normy z oblasti strojní i elektro.
 • V oblasti nakupovaných vstupních materiálů a komponent pro výrobu, jsme v součinnosti se zákazníkem kontrahovali subdodavatele a zajistili kompletní logistiku pro nový model pomocného kontaktu pro stykače.
 • V součinnosti se zákazníkem jsme nový model kvalitativně a výrobně odladili a otestovali. Provedli jsme optimalizaci výrobního procesu z pohledu požadované produktivity a minimalizace nákladů. V lednu roku 2010 jsme zahájili sériovou výrobu a dodávky nového modelu pomocného kontaktu pro stykače viz. foto.
 • Produkt byl v roce 2010 úspěšně uveden na trh a je dodáván do mnoha zemí světa všech kontinentů.
 
 

Projekt výroby lisovacích nástrojů pro světlomet automobilu VAZ pro společnost HELLA

 

Hella

Linaset spolupracuje se společností Hella jako dodavatel lisovacích nástrojů pro automobilový průmysl od roku 2011.

V roce 2012 nás zákazník oslovil s projektem výroby lisovacích nástrojů pro výrobu světlometu pro automobil VAZ model 2192.

Linaset vypracoval pro zákazníka kompletní návrh realizace 2 lisovacích nástrojů pro světlomet automobilu VAZ model 2192 zahrnující návrh konstrukce, výrobu vstřikovacích forem a přípravu a odladění lisovacích nástrojů pro sériovou produkci u zákazníka.

 • Ve spolupráci se zákazníkem a dalšími subdodavateli jsme realizovali vývoj výrobku
 • Zákazníkovi jsme navrhli na základě analýzy rizik a mould–flow analýzy úpravy výlisků z důvodu eliminace problémů v sériové výrobě. Ve spolupráci se zákazníkem jsme dohodli konečnou verzi zadání.
 • Zajistili jsme výrobu dvou vstřikovacích nástrojů vlastními kapacitami.
 • Celý projekt byl realizován v průběhu osmi měsíců.
 • V součinnosti se zákazníkem jsme lisovací formy kvalitativně a výrobně odladili a otestovali. V 1. polovině roku 2013 zákazník zahájí na těchto nástrojích sériovou výrobu.
HELLA Hella    
 
 

Projekt výroby nové varné konvice pro společnost P&G

 

P & GLinaset spolupracuje se společností P&G jako dodavatel celé řady domácích spotřebičů např: kávovarů, odšťavňovačů, masomlýnků, mixérů, varných konvic již od roku 1999. Ve spolupráci se společností P&G zastřešujeme celý výrobní a logistický proces a jsme dodavatelem finálních produktů na spotřebitelský trh.

V roce 2009 nás zákazník oslovil s projektem připravit nový model varné konvice, který bude uveden na trh v roce 2011.

Linaset vypracoval pro zákazníka kompletní návrh realizace nového modelu varné konvice zahrnující vývoj výrobku, návrh designu, návrh konstrukce a výroby vstřikovacích forem, montážních zařízení a výroby samotného produktu včetně návrhů na automatizaci některých pracovišť spojenou se zvýšením produktivity.

 • Ve spolupráci se zákazníkem, designéry a dalšími subdodavateli jsme realizovali vývoj a design výrobku
 • Zajistili jsme výrobu 8 vstřikovacích nástrojů, z nichž 5 jsme realizovali vlastními kapacitami a dále jsme provedli úpravy a odladění lisovacích forem, které jsme kontrahovali u subdodavatelů.
 • S partnery jsme realizovali výrobu montážních linek, výrobních a kontrolních zařízení, vyvinuli jsme a vyrobili automatizovaná pracovišťě. S dodavatelskou firmou jsme realizovali vývoj a výrobu automatického zařízení pro zakládání okének do těla varné konvice. Ve spolupráci s firmou Bayer jsme odladili plně automatizovaný potisk rukojeti varné konvice.
 • V oblasti nakupovaných vstupních materiálů a komponent pro výrobu, jsme v součinnosti se zákazníkem kontrahovali subdodavatele a zajistili kompletní logistiku pro nový model konvice. Provedli jsme ověření a testování nakupovaných vstupů.
 • V součinnosti se zákazníkem jsme nový model kvalitativně a výrobně odladili a otestovali. Provedli jsme optimalizaci výrobního procesu z pohledu požadované produktivity a minimalizace nákladů. V lednu roku 2011 jsme zahájili sériovou výrobu a dodávky nového modelu varné konvice.
 • Produkt byl v lednu 2011 úspěšně uveden na trh a je dodáván do řady zemí celého světa.
P&G
 
 

Projekt výroby proudové pumpy pro benzínová paliva pro společnost BOSCH

 

Bosh

Linaset spolupracuje se společností Bosch jako dodavatel lisovacích nástrojů a výrobce dílů a montážních sestav pro automobilový průmysl již od roku 1998.

V závěru roku 2011 nás zákazník oslovil s projektem výroby proudové pumpy pro benzínová čerpadla.

Linaset spolupracoval na designu nového modelu proudové pumpy a zajistil návrh konstrukce a výroby vstřikovacích forem, montážních a kontrolních zařízení a výroby samotného produktu včetně návrhů na automatizaci montážních pracovišť spojenou se zvýšením produktivity.

 • Vlastními silami jsme zajistili výrobu 5 vstřikovacích nástrojů.
 • S partnery jsme realizovali výrobu montážních a kontrolních zařízení, vyvinuli jsme a vyrobili automatizovaná pracovišťě. Ve spolupráci s dodavatelem jsme vyvinuli automatické zařízení pro montáž a kontrolu. Kromě automatické montáže stroj zajišťuje pomocí kamer testy rozměrů, průchodnosti a vyosení trysek, kontolu případných otřepů dále kontrolu správnosti montáže. Tlakovým vzduchem je prováděna kontrola těsnosti pumpy a také kontrola průtoku. Vadné kusy jsou automaticky vyřazeny strojem a o všech montážních krocích a kontrolách jsou vedeny záznamy pomocí software v samotném zařízení s možným přenosem dat k analýze do PC.
 • Samozřejmým požadavkem bylo, že všechna zařízení musí splňovat všechny potřebné bezpečnostní normy z oblasti strojní i elektro.
 • V oblasti nakupovaných vstupních materiálů a komponent pro výrobu, jsme kontrahovali subdodavatele a zajistili kompletní logistiku pro nový model proudové pumpy.
 • V součinnosti se zákazníkem jsme nový model kvalitativně a výrobně odladili a otestovali. Provedli jsme optimalizaci výrobního procesu z pohledu požadované produktivity a minimalizace nákladů. Na podzim roku 2012 jsme zahájili sériovou výrobu a dodávky nového modelu proudové pumpy pro benzínová čerpadla.
BOSH BOSH
 
 

Spolupráce se společností SCHNEIDER ELECTRIC

 

SCHNEIDER ELECTRIC

Spolupracujeme se společností Schneider Electric jako dodavatel lisovacích nástrojů, výrobce dílů a montážních sestav pro elektrotechnický průmysl již od roku 1995. Spolupracujeme v oblasti dodávek termosetových a termoplastových dílů.

V rámci naší spolupráce jsme realizovali projekty nových výrob a stejně tak i transfery běžících projektů ze zahraničních závodů Schneider Electric.

V současnosti dodáváme do výrobního závodu SE v Písku a třech závodů SE ve Francii. Námi vyráběné díly nacházejí uplatnění především v různých typech stykačů, jističů, elektro ovládacích prvků, spouštěčů a transformátorů.

Zákazníkovi poskytujeme veškerý dodavatelský servis včetně výroby nových a duplicitních vstřikovacích forem, generálních oprav a údržby nástrojů.

Ročně našemu zákazníkovi dodáváme asi 12 mil. kusů dílů či montážních sestav.

Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric
 
 

Spolupráce se společností SIEMENS

 

SIEMENS

Se společností Siemens spolupracujeme jako dodavatel lisovacích nástrojů a výrobce dílů již od roku 1994. Spolupracujeme především v oblasti dodávek termosetových dílů.

V minulosti jsme realizovali projekty v rámci nových výrob a stejně tak i transfery výrobních prostředků od našeho zákazníka.

V současnosti dodáváme do šesti závodů společnosti Siemens v České republice, Německu a Kolumbii. Námi vyráběné díly nacházejí uplatnění především v elektromotorech, pro které vyrábíme svorkové desky s kovovými zálisky různých typů a velikostí.

Zákazníkovi poskytujeme veškerý dodavatelský servis včetně výroby nových a duplicitních vstřikovacích forem, generálních oprav a údržby nástrojů. Ročně do šesti závodů našeho zákazníka dodáváme kolem jednoho miliónu kusů dílů.

SIEMENS SIEMENS SIEMENS
 
 

Projekt výroby lisovacích nástrojů pro světlomet do Fordu Mondeo pro společnost Varroc

 

Visteon

Linaset spolupracuje se společností Varroc jako dodavatel lisovacích nástrojů a výrobce dílů samotných pro automobilový průmysl již od roku 2007.

V roce 2008 nás zákazník oslovil s projektem výroby lisovacích nástrojů pro výrobu světlometu pro automobil Ford Mondeo (model 2010–2012).

Linaset vypracoval pro zákazníka kompletní návrh realizace 6 lisovacích nástrojů pro světlomet nového modelu Ford Mondeo zahrnující návrh konstrukce, výrobu vstřikovacích forem a přípravu a odladění lisovacích nástrojů pro sériovou produkci u zákazníka.

 • Ve spolupráci se zákazníkem a dalšími subdodavateli jsme realizovali vývoj výrobku
 • Zákazníkovi jsme navrhli na základě analýzy rizik a mould–flow analýzy úpravy výlisků z důvodu eliminace problémů v sériové výrobě. Ve spolupráci se zákazníkem jsme dohodli konečnou verzi zadání.
 • Zajistili jsme výrobu šesti vstřikovacích nástrojů.
 • Celý projekt byl realizován v průběhu 12–ti měsíců.
 • V součinnosti se zákazníkem jsme lisovací formy kvalitativně a výrobně odladili a otestovali. V 1.polovině roku 2010 zákazník zahájil na těchto nástrojích sériovou výrobu

Automobily Ford Mondeo po celém světě jezdí tedy se světly, které jsou vyráběny na vstřikovacích formách vyrobených v Linaset, a.s.

VISTEON VISTEON
 
 


WEBTOP100 3. nejlepší web v kategorii průmysl roku 2013

Telefon a e–mail

Marketing a prodej
+420 556 317 224
 

Personální odbor
+420 556 317 324

Ústředna
+420 556 317 111

Kde nás najdete

Sídlo společnosti
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou
Česká republika

Závody Bruntál
Polní 1
792 01 Bruntál

Zahradní 1965/44b
792 01 Bruntál

© 2020, Linaset a.s. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Mapa stránek

Nahoru ↑