Prodej Materiálů

Mám zájem


RSS

Novinky

Rozhovor generálního ředitele Linasetu, a.s.

06.11.2017 13:06

V opavském a hlučínském deníku ze dne 29.7.2017 vyšel rozhovor generálního ředitele Linasetu, a.s. o budoucnosti firmy a jejích záměrech.

Obměna strojního zařízení ARBURG

Obměna strojního zařízení ARBURG

06.10.2017 07:07

Závod 01 vstřikovna termoplastů Budišov nad Budišovkou se pyšní novým přírůstkem do strojního parku a přispívá tím dalším krůčkem do modernizace firmy Linaset a.s. Výsledkem je nový vstřikovací lis ARBURG 720 S 3200-800 společně s robotem KUKA KR8 R 1620. Díky tomuto šestiosému robotu jsme vyřešili problém s původní výškou stroje a zároveň budeme držet krok s kvalitním dodáváním dílů pro naše zákazníky v automobilovém průmyslu. Nebojíme se nových technologií a jdeme s dobou.

Rozšiřujeme výrobní kapacitu

Rozšiřujeme výrobní kapacitu

24.07.2017 07:03

Společnost Linaset, a.s. rozšiřuje výrobní kapacitu. V provoze Bruntál, Zahradní zahájila výstavbu nové výrobní haly včetně technologického a skladovacího zázemí a kanceláří. Investiční náklady stavební části činí 220 mil. Kč a dalších 500 mil. Kč bude v dalších letech investováno do strojů a zařízení. Zprovoznění a rozjezd výroby je plánován na 1.Q roku 2018. V nové hale bude postupně umístěno až 27 plně universálních lisů s tonáží 700 t a navazující výrobní technologie. Společnost v následujích letech vytvoří až 200 nových pracovních míst.

Oznámení o konání řádné valné hromady 30.6.2017

31.05.2017 12:32

Představenstvo akciové společnosti Linaset, a.s., se sídlem v Budišově nad Budišovkou, Československé armády 362, PSČ 747 87, IČ: 47674687, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 673, svolává řádnou valnou hromadu na den 30. 6. 2017 v 9.30 hodin do zasedací místnosti v provozním závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Polní 1, PSČ 792 01. Text oznámení naleznete zde

Podporujeme odborné vzdělávání našich zaměstnanců

Podporujeme odborné vzdělávání našich zaměstnanců

16.05.2017 13:50

Linaset podporuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců. V roce 2015 bylo zatím to účelem využito projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), o kterém jsme již informovali a  v rámci kterého celková výše příspěvku činila 171 844,- Kč. V roce 2016 se naší firmě opět podařilo získat prostřednictvím Projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II )  příspěvky  na odborný rozvoj našich zaměstnanců. Zaměřili jsme se především na vzdělávání v oblast informačních technologií. Příspěvky na odborné vzdělávání byly z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Odborné vzdělávání bylo realizováno postupně, a to  v období od 9.8.2016 do 30.11.2016. Během tohoto období se odborného vzdělávání zúčastnili 2 zaměstnanci a celková výše poskytnutých prostředků činila 161 928,- Kč. Taktéž v letošním roce bylo zažádáno o příspěvky na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II. O výši poskytnutých příspěvků a výši 15% spoluúčasti zaměstnavatele, budeme informovat po ukončení odborného vzdělávání.

Realizujeme energeticky úsporné opatření

Realizujeme energeticky úsporné opatření

19.04.2017 14:42

V roce 2017 se podařilo naší firmě získat prostřednictvím projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001432 Realizace energetických úsporných opatření společnosti Linaset a.s. v oblasti PO 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti s nakládání energií a druhotných surovin dotaci ve výši 8 260 892,40Kč. Energetická opatření se zabývají dvěma oblastmi úspory tepelné a elektrické energie. Úspora tepelné energie spočívá v rekonstrukci kotelny, rekonstrukci a regulaci ústředního topení a výměny oken. Úspora elektrické energie spočívá v rekonstrukci osvětlení, trafostanice, kompresorovny a chlazení. Datum ukončení tohoto projektu je 30.7.2018.

Nový vstřikovací stroj KraussMaffei KM300-2000 CX-POL

Nový vstřikovací stroj KraussMaffei KM300-2000 CX-POL

07.04.2017 10:47

Pro potřeby našich zákazníků zejména z oblasti automobilového průmyslu jsme zakoupili nový špičkový plně vybavený vstřikovací stroj KraussMaffei KM 300-2000 CX-POL s uzavírací silou 3000 kN a lineárním robotem LRX 250 určený pro náročné aplikace vstřikování reaktoplastů (dříve termosety, duromery, duroplasty ) - polyester BMC, SMC a TMC. Uvedený stroj společně s automatizovaným pracovištěm na opracování dílů tryskáním suchým ledem pomocí 6-osého robota nám umožňuje splňovat vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu produkce. Vstřikovací lis je umístěn ve výrobním závodě 01 Budišov nad Budišovkou.

Přípravek pro měření světla světlovodičů

Přípravek pro měření světla světlovodičů

08.09.2016 14:33

Z důvodu neustálého zlepšování kvality a služeb našim zákazníkům, jsme investovali do pořízení optického měřícího zařízení Gigahertz-Optik TFCT25 Ulbricht Sphere. Toto zařízení umožňuje měření světelného toku, barvy, homogenity a přenosu světla, čímž plníme nejnovější požadavky zákazníků při výrobě světelných a optických dílů.

Nový vstřikovací stroj Arburg 570S/160

Nový vstřikovací stroj Arburg 570S/160

24.08.2016 15:56

Pro potřeby našich zákazníků zejména z oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu jsme obnovili strojní park nákupem nového a plně vybaveného stroje Arburg 570S/160. Moderní strojní park nám umožňuje splňovat vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu produkce. Tento stroj je umístěn ve výrobním závodě 03 Bruntál.

Nový vstřikovací stroj KraussMaffei 650 CX

Nový vstřikovací stroj KraussMaffei 650 CX

24.08.2016 15:55

Pro potřeby našich zákazníků zejména z oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu jsme zakoupili nový špičkový plně vybavený vstřikovací stroj KraussMaffei 650 CX s 5-ti osým robotem určený pro náročné aplikace pro vstřikování plastů. Tento stroj je umístěn ve výrobním závodě 03 Bruntál. Moderní strojní park nám umožňuje splňovat vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu produkce.WEBTOP100 3. nejlepší web v kategorii průmysl roku 2013

Telefon a e–mail

Marketing a prodej
+420 556 317 224
 

Personální odbor
+420 556 317 324

Ústředna
+420 556 317 111

Kde nás najdete

Sídlo společnosti
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou
Česká republika

Závody Bruntál
Polní 1
792 01 Bruntál

Zahradní 1965/44b
792 01 Bruntál

© 2017, Linaset a.s. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Mapa stránek

Nahoru ↑