Upravit stránku

Dotační projekty

Linaset využívá dotace na vzdělávání svých zaměstnanců

Operační program zaměstnanosti eu

Linaset podporuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Aktivně k tomuto účelu využívá Úřadem práce vypsaných dotačních programů. V posledních třech letech se zaměřil na dotační program Projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců -POVEZ a program Projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II  - POVEZ II. Celkové příspěvky  na  odborné vzdělávání a mzdy vzdělávaných pracovníků činily v roce 2015: 171 844,- Kč, v roce 2016: 161 928, v roce 2017 a 2018: 77 550,- Kč. Příspěvky na odborné vzdělávání byly z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Dotační programy využíváme převážně na odborná školení IT pracovníků, které jsou z důvodu vysoké odbornosti finančně velmi náročné. Linaset v čerpání dotací bude pokračovat i nadále, protože vzdělaní zaměstnanci jsou zárukou konkurenceschopnosti celé firmy.

Podporujeme odborné vzdělávání našich zaměstnanců

Operační program zaměstnanosti eu

Linaset podporuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců. V roce 2015 bylo zatím to účelem využito projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), o kterém jsme již informovali a  v rámci kterého celková výše příspěvku činila 171 844,- Kč. V roce 2016 se naší firmě opět podařilo získat prostřednictvím Projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II )  příspěvky  na odborný rozvoj našich zaměstnanců. Zaměřili jsme se především na vzdělávání v oblast informačních technologií. Příspěvky na odborné vzdělávání byly z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Odborné vzdělávání bylo realizováno postupně, a to  v období od 9.8.2016 do 30.11.2016. Během tohoto období se odborného vzdělávání zúčastnili 2 zaměstnanci a celková výše poskytnutých prostředků činila 161 928,- Kč. Taktéž v letošním roce bylo zažádáno o příspěvky na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II. O výši poskytnutých příspěvků a výši 15% spoluúčasti zaměstnavatele, budeme informovat po ukončení odborného vzdělávání.

Realizujeme energeticky úsporné opatření

V roce 2017 se podařilo naší firmě získat prostřednictvím projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001432 Realizace energetických úsporných opatření společnosti Linaset, a.s. v oblasti PO 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti s nakládání energií a druhotných surovin dotaci ve výši 8 260 892,40Kč. Energetická opatření se zabývají dvěma oblastmi úspory tepelné a elektrické energie. Úspora tepelné energie spočívá v rekonstrukci kotelny, rekonstrukci a regulaci ústředního topení a výměny oken. Úspora elektrické energie spočívá v rekonstrukci osvětlení, trafostanice, kompresorovny a chlazení. Datum ukončení tohoto projektu je 30.7.2018.

Realizace energetické úspory

Podporujeme odborné vzdělávání našich zaměstnanců

V letošním roce se podařilo naší firmě získat prostřednictvím Projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)  příspěvky  na odborný rozvoj našich zaměstnanců v oblasti informačních technologií a v oblasti povrchových úprav lisovacích nástrojů. Příspěvky na odborné vzdělávání jsou z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Odborné vzdělávání je realizováno postupně, a to  v období od 1.6.2015 do 30.9.2015. Během tohoto období se odborného vzdělávání zúčastní 10 zaměstnanců. O celkové výši poskytnutých finančních příspěvků z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR budeme informovat po ukončení  odborného vzdělávání.

ESF

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond společnosti Linaset, a.s.

ESF

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Společnosti Linaset, a.s. se podařilo získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Naše firma získala dotaci z EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu v celkové výši 4 666 726,40 Kč v režimu de minimis na projekt Odborným vzdělávání k vyšší adaptabilitě zaměstnanců a konkurenceschopnosti Linaset, a.s.
EU dotace zamestnanci
  • Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01361
  • Oblast podpory: 4.1.1
  • Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu je zvýšit adaptabilitu našich zaměstnanců a konkurenceschopnost podniku prostřednictvím zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností. Zvýšení adaptability spočívá ve schopnosti našich pracovníků reagovat svou odborností na stávající externí a interní změny, které podnik ovlivňují - výkyvy v poptávce klientů, změny technologických postupů podniku a strojního parku – zavádění moderních výrobních strojních technologií, rozšíření výrobního programu, technologické požadavky zákazníků, změny zpracovávaných materiálů a jejich vlastností, novinky na trhu, tlak zákazníků na kvalitu apod. Do programu bude zapojeno celkem 237 zaměstnanců ze všech tří provozů našeho podniku, což je téměř 40% z celkového počtu pracovníků.

Datum zahájení realizace projektu je 01. 05. 2013, ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 10. 2014.

Školící středisko Linaset

Operační program průmysl a podnikání

Společnosti Linaset, a.s. získat dotaci na projekt Školící středisko Linaset, a.s. číslo projektu 1.3/100. Realizaci tohoto projektu jsme uskutečnili v rámci OPPP, program 1.3. Školicí střediska. Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dotace byla v celkové výši 7.612.000,- Kč.

Školící středisko bylo vybudováno za účelem odborných školení a rekvalifikací stávajících i nově přijatých zaměstnanců. Je vybaveno nejmodernějšími technologiemi – ať už se jedná o PC učebnu vč. speciálních programů nebo o vstřikovací lis Engel, který je zde k dispozici k praktickému využití získaných teoretických znalostí.

Datum zahájení realizace projektu bylo 01. 09. 2007, projektu byl ukončen 30.05.2008.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti