Dotační projekty

Linaset využívá dotace na vzdělávání svých zaměstnanců

Linaset podporuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Aktivně k tomuto účelu využívá Úřadem práce vypsaných dotačních programů. V posledních třech letech se zaměřil na dotační program Projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců -POVEZ a program Projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II  - POVEZ II. Celkové příspěvky  na  odborné vzdělávání a mzdy vzdělávaných pracovníků činily v roce 2015: 171 844,- Kč, v roce 2016: 161 928, v roce 2017 a 2018: 77 550,- Kč. Příspěvky na odborné vzdělávání byly z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Dotační programy využíváme převážně na odborná školení IT pracovníků, které jsou z důvodu vysoké odbornosti finančně velmi náročné. Linaset v čerpání dotací bude pokračovat i nadále, protože vzdělaní zaměstnanci jsou zárukou konkurenceschopnosti celé firmy.

Podporujeme odborné vzdělávání našich zaměstnanců

Linaset podporuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců. V roce 2015 bylo zatím to účelem využito projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), o kterém jsme již informovali a  v rámci kterého celková výše příspěvku činila 171 844,- Kč. V roce 2016 se naší firmě opět podařilo získat prostřednictvím Projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II )  příspěvky  na odborný rozvoj našich zaměstnanců. Zaměřili jsme se především na vzdělávání v oblast informačních technologií. Příspěvky na odborné vzdělávání byly z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Odborné vzdělávání bylo realizováno postupně, a to  v období od 9.8.2016 do 30.11.2016. Během tohoto období se odborného vzdělávání zúčastnili 2 zaměstnanci a celková výše poskytnutých prostředků činila 161 928,- Kč. Taktéž v letošním roce bylo zažádáno o příspěvky na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II. O výši poskytnutých příspěvků a výši 15% spoluúčasti zaměstnavatele, budeme informovat po ukončení odborného vzdělávání.

Realizujeme energeticky úsporné opatření

V roce 2017 se podařilo naší firmě získat prostřednictvím projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001432 Realizace energetických úsporných opatření společnosti Linaset a.s. v oblasti PO 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti s nakládání energií a druhotných surovin dotaci ve výši 8 260 892,40Kč. Energetická opatření se zabývají dvěma oblastmi úspory tepelné a elektrické energie. Úspora tepelné energie spočívá v rekonstrukci kotelny, rekonstrukci a regulaci ústředního topení a výměny oken. Úspora elektrické energie spočívá v rekonstrukci osvětlení, trafostanice, kompresorovny a chlazení. Datum ukončení tohoto projektu je 30.7.2018.

Podporujeme odborné vzdělávání našich zaměstnanců

V letošním roce se podařilo naší firmě získat prostřednictvím Projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)  příspěvky  na odborný rozvoj našich zaměstnanců v oblasti informačních technologií a v oblasti povrchových úprav lisovacích nástrojů. Příspěvky na odborné vzdělávání jsou z 85% hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Odborné vzdělávání je realizováno postupně, a to  v období od 1.6.2015 do 30.9.2015. Během tohoto období se odborného vzdělávání zúčastní 10 zaměstnanců. O celkové výši poskytnutých finančních příspěvků z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR budeme informovat po ukončení  odborného vzdělávání.

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond společnosti Linaset, a.s.

V období od 1.8.2014 do 31.1.2015 získala naše firma prostřednictvím Projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst (nové okno)! – pracovní příležitosti, příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.

 

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Společnosti Linaset, a.s. se podařilo získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Naše firma získala dotaci z EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu v celkové výši 4 666 726,40 Kč v režimu de minimis na projekt Odborným vzdělávání k vyšší adaptabilitě zaměstnanců a konkurenceschopnosti Linaset, a.s.

  • Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01361
  • Oblast podpory: 4.1.1
  • Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu je zvýšit adaptabilitu našich zaměstnanců a konkurenceschopnost podniku prostřednictvím zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností. Zvýšení adaptability spočívá ve schopnosti našich pracovníků reagovat svou odborností na stávající externí a interní změny, které podnik ovlivňují - výkyvy v poptávce klientů, změny technologických postupů podniku a strojního parku – zavádění moderních výrobních strojních technologií, rozšíření výrobního programu, technologické požadavky zákazníků, změny zpracovávaných materiálů a jejich vlastností, novinky na trhu, tlak zákazníků na kvalitu apod. Do programu bude zapojeno celkem 237 zaměstnanců ze všech tří provozů našeho podniku, což je téměř 40% z celkového počtu pracovníků.

Datum zahájení realizace projektu je 01. 05. 2013, ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 10. 2014.

 

Školící středisko Linaset

Školící středisko Linaset

Společnosti Linaset, a.s. získat dotaci na projekt Školící středisko Linaset a.s. číslo projektu 1.3/100. Realizaci tohoto projektu jsme uskutečnili v rámci OPPP, program 1.3. Školicí střediska. Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dotace byla v celkové výši 7.612.000,- Kč.

Školící středisko bylo vybudováno za účelem odborných školení a rekvalifikací stávajících i nově přijatých zaměstnanců. Je vybaveno nejmodernějšími technologiemi – ať už se jedná o PC učebnu vč. speciálních programů nebo o vstřikovací lis Engel, který je zde k dispozici k praktickému využití získaných teoretických znalostí.

Datum zahájení realizace projektu bylo 01. 09. 2007, projektu byl ukončen 30.05.2008.WEBTOP100 3. nejlepší web v kategorii průmysl roku 2013

Telefon a e–mail

Marketing a prodej
+420 556 317 224
 

Personální odbor
+420 556 317 324

Ústředna
+420 556 317 111

Kde nás najdete

Sídlo společnosti
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou
Česká republika

Závody Bruntál
Polní 1
792 01 Bruntál

Zahradní 1965/44b
792 01 Bruntál

© 2020, Linaset a.s. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Mapa stránek

Nahoru ↑