Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Úvodní ustanovení a účel

Společnost Linaset, a.s. v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Správce osobních údajů

Správcem údajů je Společnost, tj. společnost Linaset, a.s., IČO: 47674687, se sídlem na adrese Budišov nad Budišovkou, Československé armády č.p. 362, PSČ 747 87, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 673.
Osoba odpovědná za zpracování a ochranu osobních údajů v rámci Společnosti je Představitel pro ochranu osobních údajů, kterého může uchazeč o zaměstnání kontaktovat způsoby uvedenými níže.

Oprávnění ke zpracování osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání bez nutnosti souhlasu proto, aby mohla provádět nábory zaměstnanců za účelem zaměstnání ve společnosti Linaset, a.s.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem náboru zaměstnanců.

Zdroje osobních údajů

Společnost získává většinu osobních údajů převážně přímo od uchazeče o zaměstnání, a to v rámci životopisu či jiné dokumentace nebo v rámci ústního pohovoru či jiné komunikace o nabízené pracovní pozici. Další osobní údaje může Společnost získat i z jiných zdrojů, zejména pak od třetích osob (např. současného či bývalého zaměstnavatele, kontaktních osob uvedených v rámci referencí), z veřejně dostupných rejstříků evidencí (např. obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku), z veřejně dostupných profilů na sociálních sítích nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.

Předávání a sdělování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty Provozovatelům pracovních portálů a Personálním agenturám a na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům mimo Evropskou unii.

Zpracovávané osobní údaje

Základní identifikační, demografické a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání; Údaje o vzdělání, kvalifikaci a odborné způsobilosti uchazeče o zaměstnání; Údaje o posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání; Údaje o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání; Údaje o obsahu pracovněprávního vztahu s uchazečem o zaměstnání; Údaje týkají se sociálního a zdravotního pojištění uchazeče o zaměstnání; Údaje o zaměstnání

Forma zpracovávání osobních údajů, zabezpečení osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně, a to v listinné formě a v elektronické formě.
Ze strany Společnosti však v rámci zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Doba uchování osobních údajů

6 měsíců po skončení výběrového řízení.

Práva subjektů údajů (uchazečů o zaměstnání)

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají uchazeči o zaměstnání vůči Společnosti tato práva:
právo na informace a přístup k osobním údajům; právo na přenositelnost osobních údajů; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na opravu a výmaz osobních údajů; právo na informace ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů; právo vyjmutí z profilování; právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo vznést námitku; právo obrátit se se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakým způsobem lze práva uplatnit:

Pro komunikaci se společností Linaset, a.s. se obracejte na Představitele pro ochranu osobních údajů:
elektronicky na e-mailové adrese:
písemně na adrese: Linaset, a.s. (k rukám Představitele pro ochranu osobních údajů), Československé armády č.p. 362, Budišov nad Budišovkou, PSČ 747 87.
Společnost žádost vyřídí bezplatně; jsou-li však žádosti podané uchazeče o zaměstnáním zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména protože se opakují), může Společnost buď:
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo obrátit se se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má uchazeč o zaměstnání, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s příslušnými právním předpisy, právo podat podnět nebo stížnost u dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: .WEBTOP100 3. nejlepší web v kategorii průmysl roku 2013

Telefon a e–mail

Marketing a prodej
+420 556 317 224
 

Personální odbor
+420 556 317 324

Ústředna
+420 556 317 111

Kde nás najdete

Sídlo společnosti
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou
Česká republika

Závody Bruntál
Polní 1
792 01 Bruntál

Zahradní 1965/44b
792 01 Bruntál

© 2020, Linaset a.s. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Mapa stránek

Nahoru ↑