Upravit stránku

Linaset pomaga

Spółka Linaset, a.s. jako jedna z znaczących firm działających w regionie bruntalskim i opawskim, pamięta o swojej odpowiedzialności w stosunku do społeczeństwa; z tego względu na mocy uchwały zarządu z dnia 24 maja 2010 spółka utworzyła własny fundusz Fundacji.
Celem utworzonego funduszu Fundacji jest pomaganie ludziom, którzy bez własnej winy – znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi głównie o poważne dolegliwości chorobowe, utrata członka rodziny wyraźnymi skutkami dla osób pozostałych (przede wszystkim dzieci), lub chodzi o ludzi dotkniętych klęską żywiołową. Nasza działalność obejmuje również dary na rzecz instytucji służby zdrowia w formie dopłat do wyposażenia placówek oraz zakup nowoczesnych technologii. Wsparcie finansowe obejmuje region w którym firma działa i w którym mieszkają jej pracownicy. Fundusz jest każdego roku uzupełniony do wysokości 150.000 Kč. Niewykorzystana kwota przechodzi na następny rok.
Bezpośrednią prośbę o udzielenie pomocy finansowej można przedkładać dyrektorowi generalnemu spółki w trakcie każdego roku. Wnioskodawcą może być osoba indywidualna jako osoba fizyczna względnie osoba prawna. Wnioskodawca nie musi koniecznie prosić o pomoc dotyczącą wyłącznie jego osoby; może również zwracać się o pomoc dla swoich bliskich, ewentualnie dla osoby, o której jest mu wiadome, że koniecznie potrzebuje wsparcia finansowego. Decyzję w sprawie wykorzystania środków finansowych podejmuje prezes zarządu spółki jeden raz w ciągu roku.

Zestawienie przekazanych darowizn

 • 26.4.2019 darowizna finansowa w kwocie 40.000 Kč na wsparcie działalności młodzieży
 • 10.1.2019 darowizna finansowa w kwocie 100.000 Kč  na rzecz nieletniego dziecka, zależnego od opieki innej osoby; kwota przeznaczona na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 6.11.2018 darowizna finansowa w kwocie 25.000 Kč na wsparcie działalności młodzieży
 • 16.2.2018 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč na zakup wózka inwalidzkiego oraz jego wyposażenie w podest
 • 6.2.2018 darowizna finansowa w kwocie 40.000 Kč na wsparcie działalności młodzieży
 • 23.11.2017 darowizna finansowa w kwocie 25.000 Kč na wsparcie działalności młodzieży
 • 22.11.2017 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  na rzecz nieletniego dziecka, zależnego od opieki innej osoby; kwota przeznaczona na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 15.2.2017 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  dla odbiorcy renty inwalidzkiej na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie oraz włączenie do aktywności zawodowej
 • 10.1.2017 darowizna finansowa w kwocie 40.000 Kč  na wsparcie działalności młodzieży
 • 1.12.2016 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  na rzecz nieletniego dziecka, zależnego od opieki innej osoby; kwota przeznaczona na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 21.10.2016 darowizna finansowa w kwocie 25.000 Kč na wsparcie działalności sportowej młodzieży
 • 17.8.2016 darowizna w kwocie 15.000 Kč dla odbiorcy renty inwalidzkiej na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie oraz włączenie do aktywności zawodowej
 • 12.7.2016 darowizna w kwocie 5.000 Kč przeznaczona na organizację imprezy charytatywnej: Marsz przyjaźni i wsparcia
 • 23.6.2016  darowizna w kwocie 5.000 Kč przeznaczona na wsparcie działalności klubu niepełnosprawnych dzieci Eliška
 • 4.5.2016  darowizna w kwocie 50.000 Kč dla odbiorcy renty inwalidzkiej na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie oraz włączenie do aktywności zawodowej
 • 20.11.2015  darowizna w kwocie 50.000 Kč na rzecz nieletniego dziecka, zależnego od opieki innej osoby; kwota przeznaczona na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 27.10.2015 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  dla odbiorcy renty inwalidzkiej na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 13.6.2015 darowizna finansowa w kwocie 20.000 Kč  na dofinansowanie działalności projektu sportowego na rzecz  wsparcia dzieci chorych na nowotwory „Na rowerze dla dzieci”
 • 10.6.2015 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  dla odbiorcy renty inwalidzkiej na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 21.10.2014 darowizna finansowa w kwocie 11.000 Kč  na zakup piłek do koszykówki dla kategorii młodzieżowej
 • 20.10.2014 darowizna finansowa w kwocie 25.000 Kč  na wykonanie oświetlenia kościoła w Budišově nad Budíšovkou
 • 8.10.2014 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  dla odbiorcy renty inwalidzkiej na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 8.10.2014 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč na rzecz nieletniego dziecka, zależnego od opieki innej osoby; kwota przeznaczona na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie
 • 16.7.2014 darowizna finansowa w kwocie 5.000 Kč przeznaczona na wsparcie projektu KLIM THERAPY
 • 14.5.2014 darowizna finansowa w kwocie 5.000 Kč przeznaczona na wsparcie działalności oraz zajęć ponad standardowych przedszkola w miejscowości Bruntál
 • 16.1.2014 darowizna finansowa w kwocie 20.000 Kč przeznaczona na eksploatację socjalnych warsztatów terapeutycznych oraz na rzecz potrzeb osób niepełnosprawnych umysłowo
 • 8.11.2013 darowizna finansowa w kwocie 5.000 Kč przeznaczona na zakup notebooka, ułatwiającego osobie obdarowanej kształcenie
 • 9.10.2013 darowizna finansowa w kwocie 40.000 Kč  przeznaczona na środki medyczne oraz na pomoce rehabilitacyjne i kompensacyjne
 • 18.7.2013 darowizna finansowa w kwocie 20.000 Kč przeznaczona na zakup nowych łóżek
 • 10.5.2013 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč  przeznaczona pierwotnie na leczenie chorób nowotworowych ni rekompensowanych przez Kasę Chorych; po śmierci osoby obdarowanej darowizna wykorzystana zostanie na wsparcie wyposażenia wyspecjalizowanych placówek, ukierunkowanych na podniesienie poziomu leczenia pacjentów chorych onkologicznie
 • 30.4.2013 darowizna finansowa w kwocie 30.000 Kč na organizację imprezy charytatywnej (Parent Project)
 • 25.10.2012 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč przeznaczona na pomoce zdrowotne, rehabilitacyjne oraz kompensacyjne jak również na fundusz ułatwiający osobie obdarowanej kształcenie oraz włączenie do aktywności zawodowej
 • 19.9.2012 darowizna finansowa w kwocie 3.000 Kč przeznaczona na zabezpieczenie i organizację działań stowarzyszenia młodych strażaków
 • 4.3.2012 darowizna finansowa w kwocie 30.000 Kč przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia w związku z poważnymi obrażeniami, spowodowanymi przy wykonywaniu zawodu
 • 14.2.2012 darowizna finansowa w kwocie 30.000 Kč na zakup środków lekarskich nieletniemu dziecku uzależnionego od opieki innej osoby
 • 13.2.2012 darowizna finansowa w kwocie 5.000 Kč przeznaczona  na zabezpieczenie i organizację  imprez kulturalno – sportowych dla dzieci
 • 17.6.2011 darowizna finansowa w kwocie 15.000 Kč na zakup wyposażenia młodych strażaków
 • 6.6.20111 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč przeznaczona na realizację budowy kaplicy czesko-niemieckiego porozumienia na Červeně Hoře
 • 30.9.2010 darowizna finansowa w kwocie 50.000 Kč na wsparcie działań pozaszkolnych dzieci niedowidzących oraz uczniów z wadami wymowy
 • 23.9.2010 darowizna finansowa w kwocie 30.000 Kč przeznaczona na zakup na środków lekarskich nieletniemu dziecku uzależnionego od opieki innej osoby

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji