Upravit stránku

TOP referencje oraz nagrody spółki

Nasi ważni klienci oraz nagrody

Nasze ważne nagrody

 • Projekt produkcji nowego zestyku pomocniczego stycznika dla spółki ABB

  Spółka Linaset współpracuje ze spółką ABB w charakterze dostawcy zestyków pomocniczych dla stycznika a ponadto jako dostawca elementów wtryskowych z tworzyw termoplastycznych oraz kompozytów. Współpraca realizowana jest pomyślnie już od roku 1993. Obecnie dostarczamy nasze wyroby do 4 zakładów w Europie.

  W roku 2006 nasz klient zwrócił się do nas z projektem przygotowania nowego modelu zestyku pomocniczego dla stycznika, który wprowadzony zostanie na rynek w roku 2009.

  Spółka Linaset przygotowała dla klienta kompleksowy projekt realizacji nowego modelu zestyku pomocniczego dla stycznika; zadanie to obejmuje projekt konstrukcji oraz produkcji form wtryskowych, urządzeń montażowych oraz kontrolnych oraz produkcji samego produktu, łącznie z projektami automatyzacji niektórych stanowisk, związanych z podniesieniem wydajności.

  • We współpracy z klientem oraz dalszymi poddostawcami zrealizowaliśmy etap rozwoju wyrobu.
  • Zabezpieczyliśmy produkcję 12 narzędzi wtryskowych; wszystkie narzędzia realizowaliśmy w oparciu o własne moce przerobowe.
  • Z partnerami realizowaliśmy produkcję linii montażowych, urządzeń produkcyjnych i kontrolnych; opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy zautomatyzowane stanowiska. We współpracy z partnerem opracowaliśmy automatyczne urządzenie dla montażu wstępnego kontaktów; we współpracy z firmą Aktivit opracowaliśmy automatyczne urządzenie dla automatycznego układu nadruku laserowego stycznika a jednocześnie kontroli stycznika z elementami kontroli przewodzenia kontaktów, przebicia dielektrycznego, wykręcania śrub w wyrobie. Ponadto, urządzenie przystosowane zostało dla odkładania wadliwych sztuk, łącznie z nadrukiem laserowym, oraz łącznie z identyfikacją usterki.
  • Oczywistym wymaganiem było również to, że wszystkie urządzenia muszą spełniać wszystkie odnośne normy bezpieczeństwa z obszaru urządzeń maszynowych i elektrycznych.
  • W obszarze nabywanych materiałów wejściowych oraz komponentów dla produkcji, we współpracy z klientem podpisaliśmy kontrakty z poddostawcami i zabezpieczyliśmy kompleksową logistykę dla nowego modelu zestyku pomocniczego dla stycznika.
  • We współpracy z klientem przeprowadziliśmy etap testów oraz dostosowania nowego modelu pod względem jakościowym i produkcyjnym. Dokonaliśmy optymalizacji procesu produkcyjnego z punktu widzenia wymaganej wydajności oraz minimalizacji kosztów. W styczniu roku 2010 rozpoczęliśmy seryjną produkcję oraz dostawy nowego modelu zestyku pomocniczego dla stycznika - patrz zdjęcie.
  • Produkt został w roku 2010 z powodzeniem wprowadzony na rynek i jest dostarczany do wielu krajów świata na wszystkich kontynentach.
 • Projekt produkcji narzędzi do pras dla reflektora samochodu VAZ dla spółki HELLA

  Spółka Linaset współpracuje ze spółką Hella jako dostawca narzędzi do tłoczenia dla przemysłu samochodowego od roku 2011.

  W roku 2012 nasz klient zwrócił się do nas z zapytaniem o opracowanie projektu produkcji narzędzi do tłoczenia do produkcji reflektora dla samochodu VAZ model 2192.

  Spółka Linaset opracowała dla klienta kompleksowy projekt realizacji 2 narzędzi do tłoczenia dla reflektora samochodu VAZ model 2192; zadanie obejmuje projekt konstrukcji, produkcję form wtryskowych oraz przygotowanie i dopasowanie narzędzi do tłoczenia dla produkcji seryjnej u klienta.

  • We współpracy z klientem oraz dalszymi poddostawcami zrealizowaliśmy rozwój wyrobu
  • Klientowi zaproponowaliśmy - na podstawie analizy ryzyka oraz analizy mould–flow modyfikacje wytłoczek z uzasadnieniem wyeliminowania problemów w produkcji seryjnej. We współpracy z klientem uzgodniliśmy ostateczną wersję zadania.
  • Zabezpieczyliśmy produkcję dwóch narzędzi wtryskowych w ramach własnych mocy przerobowych.
  • Cały projekt zrealizowany został w ciągu ośmiu miesięcy.
  • We współpracy z klientem wykonaliśmy procedurę jakościowego oraz produkcyjnego dostrojenia i testów form prasy. W 1. połowie roku 2013 klient rozpoczął produkcję seryjną przy użyciu tych narzędzi.
 • Projekt produkcji nowego czajnika dla spółki P&G

  Spółka Linaset współpracuje ze spółką P&G jako dostawca całej serii odbiorników domowych, takich jak przykładowo: ekspresy do kawy, sokowirówki, maszynki do mięsa, miksery, czajniki elektryczne już od roku 1999. We współpracy ze spółką P&G realizujemy kompleksowo cały proces produkcyjny i logistyczny; jesteśmy również dostawcą produktów finalnych na rynek konsumentów.

  W roku 2009 klient zwrócił się do nas z zapytaniem o przygotowanie projektu nowego modelu czajnika elektrycznego, który wprowadzony zostanie na rynek w roku 2011.

  Spółka Linaset opracowała dla klienta kompleksowy projekt realizacji nowego modelu czajnika elektrycznego; projekt ten obejmuje przygotowaniu wyrobu, projekt design, projekt konstrukcji oraz produkcji form wtryskowych, urządzeń montażowych oraz produkcji samego wyrobu, łącznie z propozycjami automatyzacji niektórych stanowisk pracy, wynikającą z potrzeby podniesienia wydajności pracy.

  • We współpracy z klientem, projektantami oraz dalszymi poddostawcami, zrealizowaliśmy etap opracowania oraz design wyrobu
  • Zabezpieczyliśmy produkcję 8 narzędzi wtryskowych; 5 z nich zrealizowaliśmy własnymi siłami. Ponadto dokonaliśmy modyfikacji oraz dopasowania form do pras, które zamówiliśmy u poddostawców.
  • We współpracy z partnerami zrealizowaliśmy produkcję linii montażowych, urządzeń produkcyjnych i kontrolnych, zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy zautomatyzowane stanowiska pracy. We współpracy z firmą dostawczą zrealizowaliśmy projekt oraz produkcję automatycznego urządzenia dla zakładania okienek do korpusu czajnika elektrycznego. We współpracy z firmą Bayer dopasowaliśmy w pełni zautomatyzowany nadruk uchwytu czajnika elektrycznego.
  • W obszarze materiałów nabywanych oraz materiałów wejściowych oraz komponentów dla produkcji, we współpracy z klientem zawarliśmy kontrakty z poddostawcami i zabezpieczyliśmy kompleksową logistykę dla nowego modelu czajnika. Wykonaliśmy badania oraz testy nabywanych komponentów wejściowych.
  • We współpracy z klientem wykonaliśmy jakościowe oraz produkcyjne dopasowanie oraz przetestowanie nowego modelu. Zrealizowaliśmy optymalizację procesu produkcyjnego z punktu widzenia wymaganej wydajności oraz minimalizacji kosztów. W roku 2011 rozpoczęliśmy produkcję seryjną oraz dostawy nowego modelu czajnika elektrycznego.
  • Produkt wprowadzony został z sukcesem w styczniu 2011 na rynek i jest dostarczany do całego szeregu krajów na całym świecie.
 • Projekt produkcji pompy prądowej dla paliw benzynowych dla spółki BOSCH

  Spółka Linaset współpracuje ze spółką Bosch jako dostawca narzędzi do tłoczenia oraz jako producent części oraz zestawów montażowych dla przemysłu samochodowego już od roku 1998.

  Pod koniec roku 2011 nasz klient zwrócił się z zapytaniem dotyczącym produkcji pompy dla stacji benzynowych.

  Spółka Linaset współpracowała w zakresie design nowego modelu pompy prądowej; nasza spółka zabezpieczyła projekt konstrukcji oraz produkcji form wtryskowych, urządzeń montażowych i kontrolnych oraz produkcji samego wyrobu, łącznie z projektami automatyzacji stanowisk montażowych pod kątem podniesienia wydajności pracy.

  • Własnymi siłami zabezpieczyliśmy produkcję 5 narzędzi wtryskowych.
  • We współpracy z partnerami realizowaliśmy produkcję urządzeń montażowych i kontrolnych i zaprojektowaliśmy oraz wyprodukowaliśmy zautomatyzowane stanowisko pracy. We współpracy z dostawcą opracowaliśmy automatyczne urządzenie dla montażu i kontroli. Poza automatycznym montażem, maszyna zabezpiecza przy pomocy kamer testy rozmiarów, przejścia oraz wyosiowania dysz, kontrolę ewentualnych zadziorów; ponadto maszyna realizuje kontrolę prawidłowości montażu. Przy pomocy sprężonego powietrza wykonywana jest kontrola szczelności pompy jak również kontrola przepływu. Maszyna automatycznie odrzuca wadliwe sztuki; na okoliczność wszystkich kroków montażowych oraz operacji kontroli prowadzone są zapisy przy pomocy oprogramowania w samym urządzeniu; zapewniona jest możliwość przesyłania danych w celu analizy do komputera PC.
  • Oczywistym wymaganiem było to, aby wszystkie urządzenia musiały spełniać wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa w obszarze produkcji maszynowej i elektrycznej.
  • W obszarze nabywanych części wejściowych oraz komponentów dla produkcji, podpisaliśmy kontrakty z poddostawcami i zapewniliśmy kompleksową logistykę dla nowego modelu pompy prądowej.
  • We współpracy z klientem przeprowadziliśmy jakościowe orz produkcyjne sprawdzenie oraz wykonaliśmy testy. Zrealizowaliśmy optymalizację procesu produkcji z punktu widzenia wymaganej wydajności oraz minimalizacji kosztów. Jesienią roku 2012 rozpoczęliśmy produkcję seryjną i dostawy nowego modelu pompy prądowej dla stacji benzynowych.
 • Współpraca ze spółką SCHNEIDER ELECTRIC

  Współpracujemy ze spółką Schneider Electric jako dostawca narzędzi do tłoczenia, jako producent części oraz zestawów montażowych dla przemysłu elektrotechnicznego już od roku 1995. Współpracę realizujemy w obszarze dostaw części kompozytowych oraz termoplastycznych.

  W ramach naszej współpracy zrealizowaliśmy projekty nowych produkcji; zrealizowaliśmy ponadto transfery realizowanych aktualnie projektów z zagranicznych zakładów firmy Schneider Electric.

  W chwili obecnej dostarczamy do zakładu produkcyjnego SE w miejscowości Písek oraz do trzech zakładów spółki SE we Francji. Produkowane przez nas części znajdują zastosowanie głównie w różnych typach styczników, wyłączników samoczynnych, elektrycznych elementów sterujących, rozruszników i transformatorów.

  Na rzecz klienta zapewniamy kompleksowy serwis dostawczy łącznie z produkcją nowych oraz rezerwowych form wtryskowych, remontów kapitalnych oraz konserwacji narzędzi.

  Na rzecz naszego klienta dostarczamy każdego roku około 12 milionów sztuk części lub zestawów montażowych.

 • Współpraca ze spółką SIEMENS

  Ze spółką Siemens współpracujemy jako dostawca narzędzi do tłoczenia oraz jako producent części już od roku 1994. Nasza współpraca realizowana jest głównie w obszarze dostaw części kompozytowych.

  W przeszłości realizowaliśmy projekty w ramach nowych rodzajów produkcji; realizujemy również transfery środków produkcyjnych od naszego klienta.

  W chwili obecnej realizujemy dostawy do sześciu zakładów spółki Siemens w Republice Czeskiej, w Niemczech oraz w Kolumbii. Produkowane przez nas części znajdują zastosowanie głównie w silnikach elektrycznych, do których produkujemy płyty zacisków z prasowanymi elementami różnych typów i wielkości.

  Na rzecz naszego klienta zapewniamy kompleksowy serwis dostawczy, łącznie z produkcją nowych oraz rezerwowych form wtryskowych, remontów kapitalnych i konserwacji narzędzi. Każdego roku do sześciu zakładów naszego klienta dostarczamy około jednego miliona sztuk części.

 • Projekt produkcji narzędzi do pras dla reflektora samochodu Ford Mondeo dla spółki Varroc

  Spółka Linaset współpracuje ze spółką Varroc jako dostawca narzędzi do tłoczenia oraz jako producent samych części do przemysłu samochodowego już od roku 2007.

  W roku 2008 nasz klient zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym projektu produkcji narzędzi do tłoczenia do produkcji reflektora dla samochodu Ford Mondeo (model 2010–2012).

  Spółka Linaset opracowała dla klienta kompleksowy projekt realizacji 6 narzędzi do tłoczenia do reflektora nowego modelu samochodu Ford Mondeo; zadanie obejmowało projekt konstrukcji, produkcję form wtryskowych oraz przygotowanie i sprawdzenie narzędzi do tłoczenia dla produkcji seryjnej u klienta.

  • We współpracy z klientem oraz dalszymi poddostawcami zrealizowaliśmy proces konstrukcji wyrobu.
  • Na podstawie analizy ryzyka oraz analizy mould–flow klientowi zaproponowaliśmy zmiany wytłoczek w aspekcie wyeliminowania problemów produkcji seryjnej. We współpracy z klientem uzgodniliśmy ostateczną wersję zadania.
  • Zabezpieczyliśmy produkcję sześciu narzędzi wtryskowych.
  • Cały projekt realizowany był w okresie 12 miesięcy.
  • We współpracy z klientem zrealizowaliśmy jakościowe oraz produkcyjne sprawdzenie form do tłoczenia; wykonaliśmy niezbędne testy. W 1. połowie roku 2010 klient rozpoczął - przy użyciu tych narzędzi - produkcję seryjną.

  Tak więc samochody Ford Mondeo jeżdżą na całym świecie z reflektorami, które wyprodukowane zostały przy użyciu form wtryskowych wyprodukowanych w spółce Linaset, a.s.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji