Upravit stránku

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Coll. zmienione późniejszymi zmianami i przepisami. Linaset, a.s. wykorzystuje wszystkie dane klientów wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy i nie ujawnia ich osobom trzecim. Bez wyraźnej zgody klientów Linaset, a.s. przetwarza ich dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez Ustawę o ochronie danych osobowych, w szczególności w § 5 ust. b) i sekcja 5 ust. 6.